Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Personlige verktøy
Logg inn
Seksjoner
Du er her: Forside Om sentret Styret

Styret

Senteret ledes av et styre på 4 medlemmer som oppnevnes for tre år. Styrets leder og ett medlem oppnevnes av Universitetet i Bergen, to medlemmer oppnevnes av Universitetet etter forslag fra henholdsvis Bergen kommune og Kunstmuseene i Bergen.

 

This page in English

Styret består av

  • Professor Ingvild Sælid Gilhus, Universitetet i Bergen, leder
  • Instituttleder Frode Thorsen, Griegakademiet, Universitetet i Bergen
  • Direktør Sigurd Sandmo, Kunstmuseene i Bergen - Troldhaugen
  • Komponist Knut Vaage, Bergen Kommune

Som sekretær for styret fungerer bibliotekssjef Trine Kolderup Flaten.

Varamedlemmer:

  • Som varamedlem for Frode Thorsen er oppnevnt Oddmund Søilen, UiB
  • Som varamedlem for Sigurd Sandmo er oppnevnt Monica Jangaard (Edvard Grieg museum)
  • Som varamedlem for Knut Vaage er oppnevnt Nina Skurtveit, programleder NRK

 

This page in English

Om senteret

Senter for Griegforskning er opprettet av Universitetet i Bergen som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Bergen kommune ved Bergen Offentlege Bibliotek og Kunstmuseene i Bergen ved Edvard Grieg Museum Troldhaugen. Sentret har også fått finansiell støtte av Kavli-fondet i de tre første årene. Formålet med senteret er å drive forsking og forskerutdanning knyttet til Edvard Griegs arbeid og vestnorsk musikk.Information in English

Besøksadresse:
Strømgaten 6
5015 BERGEN
Telefon: 5556 8500

post@griegforsk.uib.no