Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Personlige verktøy
Logg inn
Seksjoner
Du er her: Forside Om sentret Ansatte

Ansatte

Ansatte ved Senter for Griegforskning


This page in English

Professor Tomi Mäkelä

Professor Tomi Mäkelä er også professor i musikkvitenskap ved Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Han har ledet store forskningsprosjekter om nordisk musikk, finansiert av det finske Vitenskapsakademiet (SA/FA), Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS), Finlands Kulturråd (SKR) samt Jenny og Antti Wihuri stiftelsen.

Tomi Mäkelä har nylig utgitt fire bøker om Sibelius: 1) "Poesie in der Luft". Jean Sibelius, Studien zu Leben und Werk (Breitkopf 2007), 2) Sibelius, me ja muut (Teos 2007), 3) Jean Sibelius und seine Zeit (Laaber 2013). Hans "Poesie in der Luft" ble rost av imternasjonale kritikere og fikk den prestisjefylte tyske prisen "Geisteswissenschaft international" 2008 og ble raskt oversatt til engelsk, da litt utvidet under tittelen "Jean Sibelius" (Boydell 2011).

I Mäkeläs Sibelius-forskning blir Edvard Grieg stadig omtalt, og problemer som er relevante for Grieg-studier tas opp til analyse. Hans DrPhil-avhandling (TU Berlin 1988) om virtuositet og verkkarakter setter Griegs klaverkonsert inn i et teoretisk rammeverk og diskusjon. Boken "Klang und Linie" (Lang 2004), om eksperimentell ensemblemusikk etter Arnold Schönbergs "Pierrot lunaire", er et høydepunkt innen hans teoretiske diskusjoner rundt musikk.

Mäkelä har brede interesser innen musikk og musikkpedagogikk. Han er utøvende pianist og klaverlærer med utdannelse fra Wien, og han har utvidet studiene innen de performative aspektene ved musikk. Mäkelä medvirker også i internasjonalt samarbeid innen musikkpedagogikk. I januar 2013 deltok han i en spesialistgruppe som arbeidet ved Det kongelige operahus i Muscat, Oman, på et musikkpedagogisk prosjekt rundt barns møter med musikk i skjæringspunktene mellom lokale tradisjoner og vestlige/akademiske tradisjoner.

I 2010 deltok han i en gruppe som organiserte en internasjonal konferanse i Helsinki rundt studier av musikalske oppførelser: "Embodiment of Authority". Hans hovedinteresse innen musikkhistorie ligger rundt 1800- og 1900-tallet, men han har også publisert om John Bull, Händel og Telemann. Han har skrevet bøker om Aarre Merikanto (Noetzel 1996), Friedrich Wieck (Bockel 1998) og Fredrik Pacius (SLS 2009) og også publisert mye rundt samtidsmusikk. I Tyskland blir han stadig benyttet som spesialist på finsk samtidsmusikk, fra Aulis Sallinen og Paavo Heininen til Esa-Pekka Salonen og Kaija Saariaho. En bok om finsk 1900-tallsmusikk er nå under utgivelse.
Midt på 1990-tallet, før han ble professor  ved Albertus-Magnus-Universität i Köln, var Mäkelä med i et forskningsprosjekt under Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): å lete fram og katalogisere eksilnusikere i California. Katalogen ble senere publisert som "Quellen zur Geschichte emigrierter Musiker 1933-1950, Band 1 Kalifornien" (Saur 2002). I 2006 var Mäkelä gjesteprofessor ved EHESS in Paris. Fra 2013 er Mäkelä medlem av redaksjonen i Studia Musicologica Norvegica (Universitetsforlaget).

Professor Patrick Dinslage

Professor Patrick Dinslage er også professor ved Universität der Künste i Berlin (Fakultet for musikk).

Dette universitetet er Europas største kunsthøgskole og omfatter både den tidligere Musikkhøgskolen, opprettet i 1869, og den tidligere Kunsthøgskolen, grunnlagt i 1696.

I 1975 ble de to høgskolene slått sammen til et kunst-universitet.

Siden 2005 finnes en “Edvard-Grieg-Forschungsstelle” organisert under Universität der Künste. Dette instituttet ble først etablert ved universitetet i Münster i 1995 og flyttet til Berlin i 2005. Gjenåpningen skjedde i januar 2006 i forbindelse med en høytidelig markering i samarbeid med ledende norske Grieg-forskere.

I 1997/98 ble Dinslage invitert til et forskningsopphold ved Senter for høyere studier ved Det Norske Videnskaps-Akademi (nå Senter for grunnforskning, CAS) i 6 måneder. Her var han han medlem av en internasjonal forskergruppe: “Edvard Grieg in National and International Culture”. Som gjesteforsker deltok han på et forskningsopphold ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitet i Oslo i en 3 måneders periode i 2000.

Han deltar nå i det norske prosjektet “Musikkarven” vedrørende Grieg-Gesamtausgabe (GGA), som skal gjennomgås på ny.

Videre har han veileidet dr.grads-studenter også i emner som angår Griegs musikk og musikk i Norden, samt “nærliggende” komponister som Fartein Valen og Geirr Tveitt. Han har også selv publisert forskningsbaserte artikler om Grieg.

Patrick Dinslage er tidligere president i Det internasjonale Edvard-Grieg-Selskapet.

Professor Arvid O. Vollsnes

Professor Arvid O. Vollsnes er også professor ved Universitetet i Oslo (Institutt for musikkvitenskap).

Han har vært leder av flere større prosjekter, det største: “Norges musikkhistorie” foregikk i perioden 1997–2001 og omfattet 53 forskere m.m., som med Vollsnes som hovedredaktør publiserte et fembinds bokverk, Norges musikkhistorie, inkludert 10 CD-plater, utgitt på Aschehoug 1999–2001.

Han var leder og hovedredaktør i teamet bak Norges opera- og balletthistorie (utgitt på Opera Forlag 2010).

Vollsnes var også initiativtager til og leder av gruppen som fikk utredet og opprettet NoTAM, Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk i 1992. Han var styreleder i de første åtte årene.

Han har sittet i mange internasjonale komiteer og råd – og i nasjonale. Han har vært et år som gjesteforsker ved Yale University, USA, med Fulbright stipend, og han har hatt en langvarig forbindelse med Center for Computer Assisted Research in the Humanities ved Stanford University, USA.

Vollsnes er også mye brukt som foredragsholder.

Han har publisert flere artikler om Griegs musikk, og han var med i teamet som utga Edvard Griegs samlede verker (GGA), og da med redaktøransvar for bind 7.

Han er også tidligere president for The International Grieg Society.

Audun Sannes Jonassen

Første doktorgradsstipendiat, Audun Sannes Jonassen er i arbeid ved senteret fra medio april 2012.

This page in English

Om senteret

Senter for Griegforskning er opprettet av Universitetet i Bergen som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Bergen kommune ved Bergen Offentlege Bibliotek og Kunstmuseene i Bergen ved Edvard Grieg Museum Troldhaugen. Sentret har også fått finansiell støtte av Kavli-fondet i de tre første årene. Formålet med senteret er å drive forsking og forskerutdanning knyttet til Edvard Griegs arbeid og vestnorsk musikk.Information in English

Besøksadresse:
Strømgaten 6
5015 BERGEN
Telefon: 5556 8500

post@griegforsk.uib.no