Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Personlige verktøy
Logg inn
Seksjoner
Du er her: Forside

Nyheter

Senter for Griegforskning er nå inne i en spennende oppbygggingsfase. Også våre nettsider er under oppbygging og vil gradivis reflektere mer av våre aktiviteter.

Prøveforelesninger

Prøveforelesninger for innstilte kandidater til den vitenskapelige lederstillingen ved Senter for Griegforskning, onsdag 20. august - i bibliotekets auditorium.

Les mer…

Ledig professorat i musikkvitenskap ved Senter for Griegforskning

Det er nå utlyst et ledig professorat i musikkvitenskap ved Sentret, med søknadsfrist 31. januar.

Les mer…

Rebecka Ahvenniemi ansatt som ny PhD-stipendiat

Rebecka Ahvenniemi ansatt som ny PhD-stipendiat

Rebecka Ahvenniemi er ansatt som PhD-stipendiat ved Senter for Griegforskning fra 1. februar.

Les mer…

Professor Dr. Tomi Mäkelä går av.

Professor Tomi Mäkelä har meddelt at han vil gå av som professor ved Senter for Griegforskning av familiære grunner.

Les mer…

Idédugnad for prosjekt rundt komponisten Geirr Tveitts musikk

Idédugnad for prosjekt rundt komponisten Geirr Tveitts musikk

Senteret og Griegakademiet avholder idédugnad for prosjekt rundt komponisten Geirr Tveitts musikk 12. og 13. september.

Les mer…

Tomi Mäkelä ansatt som Professor I (deltid)

Professor Tomi Mäkelä (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) börjar som Professor I (deltid) den 1. januar 2013.

Les mer…

Senter for Griegforskning inviterer til: «PERSPEKTIVER»

et møte om musikkvitenskap, ambisjoner, tverrfaglig samarbeid og utvikling.

Les mer…

Prøveforelesning for professoratet ved Senter for Griegforskning

Om en måneds tid blir det klart hvem som blir professor ved Senter for Griegforskning. Prøveforelesninger holdes 27. august som et ledd i ansettelsesprosedyren.

Les mer…

Ledig stilling som PhD-stipendiat

Ledig stilling som PhD-stipendiat

Ved sentret er det ledig 1 stipendium for en ung lovende forsker som arbeider mot en PhD-grad innen Sentrets sentralområder. Stipendiet er for 4 år. Utlysningen med mer informasjon finnes på http://www.jobbnorge.no. Søknadsfrist: 24. august 2012.

Les mer…

Ledig professorat ved Griegsentret

Ledig stilling som professor ved Griegsentret. Ansettelsesprosedyren er nå i gang, og vi håper på en avgjørelse tidlig i høstsemesteret.

Les mer…

Patrick Dinslage ansatt som Professor II

Patrick Dinslage ansatt som Professor II

Patrick Dinslage (Universität der Künste Berlin, Tyskland) er ansatt som Professor II ved senteret fra 1. oktober

Les mer…

Arvid Vollsnes ansatt som Professor II

Arvid Vollsnes ansatt som Professor II

Arvid Vollsnes (UiO, institutt for musikkvitenskap) er ansatt som Professor II ved senteret fra 1. oktober

Les mer…

Oppretting av sentret

Oppretting av sentret

Dokumenter og referat fra opprettingen av senteret

Les mer…

Om senteret

Senter for Griegforskning er opprettet av Universitetet i Bergen som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Bergen kommune ved Bergen Offentlege Bibliotek og Kunstmuseene i Bergen ved Edvard Grieg Museum Troldhaugen. Sentret har også fått finansiell støtte av Kavli-fondet i de tre første årene. Formålet med senteret er å drive forsking og forskerutdanning knyttet til Edvard Griegs arbeid og vestnorsk musikk.Information in English

Besøksadresse:
Strømgaten 6
5015 BERGEN
Telefon: 5556 8500

post@griegforsk.uib.no